Company details

Company name

Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe
„STANLAB” SP. Z O.O.

Address

ul. Olszewskiego 13 20-481 LUBLIN

Phone number

+48 817100700

Fax number

+48 817100705

E-mail

info@stanlab.eu

www

www.stanlab.eu

Established

2000

VAT number

PL6312268448

Tax number

276779469

KRS name

PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE STANLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

KRS

0000790674

No. KRS

NR KRS 0000790674 Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS