Odczynniki chemiczne

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W Ż

ROZTWORY BUFOROWE | ROZTWORY MIANOWANE | ODWAŻKI ANALITYCZNE

- A -

 • aceton - czda
 • aceton - cz
 • acetonityrl - czda
 • acetyloaceton do celów lab. - czda
 • agar - wzbogacony
 • agar - spoż.
 • amoniak r-r 25% - czda
 • amonu azotan - czda
 • amonu bromek - cz
 • amonu chlorek - czda
 • amonu chlorek - cz
 • amonu cytrynian jednozasadowy bezwodny - czda 
 • amonu molibdenian - czda
 • amonu molibdenian - tech
 • amonu nadsiarczan - czda
 • amonu octan - czda
 • amonu octan - cz
 • amonu siarczan - czda
 • amonu siarczan - cz
 • amonu żelaza (II) siarczan - czda
 • amonu żelaza (III) siarczan - czda

- B -

 • baru azotan - czda
 • baru chlorek - czda
 • baru chlorek - cz
 • baru chromian - czda
 • baru chromian - cz
 • baru węglan - czda
 • benzen - czda
 • benzen - cz
 • benzyna ekstrakcyjna
 • błękit metylenowy - czda
 • błękit metylenowy - wsk
 • butanol-1 - czda
 • butanol-2 - czda
 • butylu octan - czda
 • butylu octan - cz

- C -

 • chloroform - czda
 • cynku chlorek bezwodny - czda
 • cynku octan - czda
 • cynku tlenek - tech
 • czerwień metylowa - wsk

- D -

 • dwumetyloformamid - cz
 • 1,4-dioksan - czda
 • 1,4-dioksan - cz

- E -

 • eter dwuetylowy - czda
 • eter naftowy frakcja 40-65°C - czda
 • etylowy alkohol 96% - czda
 • etylowy alkohol 96% - cz
 • etylowy alkohol 99.9% bezwodny - cz

- F -

 • fenol - czda
 • fenoloftaleina r-r 1%
 • fenoloftaleina r-r 2%
 • formalina - czda
 • formalina - tech
 • fuksyna zasadowa - czda

- G -

 • gliceryna - cz
 • gliceryna - czda
 • glikol etylenowy - czda
 • glikol etylenowy - cz
 • glinu azotan - cz
 • glukoza bezwodna - czda

- H -

 • heksan - cz
 • heksan frakcja z nafty
 • heptan - czda
 • heptan - cz
 • hydroksyloaminy chlorowodorek - czda
 • hydroksylaminy chlorowodorek - cz

- I -

 • izooktan - czda
 • izopropanol - czda
 • izopropanol - cz

- J -

 • jod - czda
 • jod - cz

- K -

 • kobaltu siarczan - czda
 • ksylen - czda
 • ksylen - cz
 • kwas amidosulfonowy - czda
 • kwas aminooctowy (glicyna) - czda
 • kwas azotowy 65% - czda
 • kwas azotowy 65% - cz
 • kwas borowy - czda
 • kwas borowy - cz
 • kwas cytrynowy - czda
 • kwas cytrynowy - cz
 • kwas fosforowy - czda
 • kwas fosforowy - cz
 • kwas mlekowy 50% - spoż.
 • kwas mlekowy 80% - spo¿.
 • kwas mrówkowy 85% - cz
 • kwas mrówkowy 85% - tech
 • kwas nadchlorowy 70% - czda
 • kwas octowy lodowaty  99,5-99,8% - czda
 • kwas octowy 80% - czda
 • kwas octowy 80% - cz
 • kwas ortofosforowy 85% - czda
 • kwas ortofosforowy 85% - cz
 • kwas salicylowy - czda
 • kwas siarkowy 95-97% - czda
 • kwas siarkowy 95-96% - czda
 • kwas siarkowy 95-96% - cz
 • kwas siarkowy  95% - cz
 • kwas siarkowy akumulatorowy - r-r 36%
 • kwas solny 35-38% - czda
 • kwas solny 35-38% - cz
 • kwas 5-sulfosalicylowy - czda
 • kwas szczawiowy - czda
 • kwas szczawiowy - cz
 • kwas szczawiowy - tech
 • kwas trójchlorooctowy - czda

- L -

 • laktoza H2O - czda
 • laurylosiarczan sodu - czda
 • litu chlorek - cz
 • litu wodorotlenek - tech

- M -

 • magnezu azotan - cz
 • magnezu chlorek - czda
 • magnezu siarczan x 7H2O - czda
 • magnezu siarczan x 7H2O - cz
 • magnezu siarczan bezwodny - cz
 • manganu chlorek - czda
 • manganu (II) siarczan x H2O - czda
 • metanol - czda
 • metanol - cz
 • metylenu chlorek - cz
 • miedzi (II) azotan x 3H2O - czda
 • miedzi chlorek - cz
 • miedzi (II) octan x H2O - czda
 • miedzi (II) siarczan - czda
 • miedzi (II) siarczan - tech
 • miedzi (II) węglan x H2O - czda
 • mocznik - czda

- N -

 • niklu azotan x 6H2O - czda
 • niklu chlorek x 6H2O - czda
 • niklu chlorek x 7H2O - czda
 • niklu octan x 4H2O - czda
 • niklu octan x 4H2O - cz
 • niklu siarczan x 7H2O - czda
 • niklu siarczan x 7H2O - cz
 • niklu węglan zasadowy x 4H2O - vczda
 • niklu węglan zasadowy x 4H2O - cz
 • niklu wodorotlenek - czda
 • niklu wodorotlenek - cz

- O -

 • olejek imersyjny do mikroskopii
 • ołowiu (II) azotan - czda
 • ołowiu (II) octan r-r 25% - czda
 • ołowiu (II) siarczek - czda
 • oranż metylowy - wsk
 • odczynnik Nesslera - czda

- P -

 • pirydyna - czda
 • potasowo-sodowy winian - czda
 • potasu azotan - czda
 • potasu azotan - cz
 • potasu chlorek - czda
 • potasu chlorek - cz
 • potasu dwuchromian - czda
 • potasu fosforan jednozasadowy - czda
 • potasu fosforan jednozasadowy - cz
 • potasu fosforan dwuzasadowy - czda
 • potasu fosforan dwuzasadowy - cz
 • potasu jodek - czda
 • potasu jodek - cz
 • potasu nadmanganian - cz
 • potasu siarczan - cz
 • potasu siarczan - czda
 • potasu siarczan kwaśny - cz
 • potasu winian kwaśny - cz
 • potasu wodorotlenek - czda
 • potasu wodorotlenek - cz
 • potasu żelazicjanek - czda

- R -

 • rtęci chlorek - czda
 • rtęci jodek - czda
 • rtęci siarczan - czda

- S -

 • sacharoza - czda
 • siarczan dwusodowy - czda
 • skrobia rozp. - czda
 • sodu azotan - czda
 • sodu azotan - cz
 • sodu azotyn - czda
 • sodu azotyn - cz
 • sodu azydek - cz
 • sodu chlorek - czda
 • sodu chlorek - cz
 • sodu cytrynian - czda
 • sodu cytrynian - cz
 • sodu czteroboran - czda
 • sodu czteroboran - cz
 • sodu czteroboran - tech
 • sodu fosforan jednozasadowy bezwodny - czda
 • sodu fosforan jednozasadowy bezwodny - cz
 • sodu fosforan dwuzasadowy x 12H2O - czda
 • sodu fosforan dwuzasadowy bezwodny - czda
 • sodu fosforan dwuzasadowy bezwodny - cz
 • sodu fosforan trójzasadowy x 12H2O - czda
 • sodu fosforan trójzasadowy x 12H2O - cz
 • sodu heksametafosforan - cz
 • sodu laurylosiarczan - czda
 • sodu molibdenian x 2H2O - czda
 • sodu octan bezwodny - czda
 • sodu octan bezwodny - cz
 • sodu octan uwodniony - czda
 • sodu octan uwodniony - cz
 • sodu salicylan - czda
 • sodu siarczan bezwodny - czda
 • sodu siarczan x 10H2O (sól glauberska) - tech
 • sodu siarczek x 9H2O  - czda
 • sodu siarczek x 9H2O - cz
 • sodu siarczyn - cz
 • sodu szczawian bezwodny - czda
 • sodu tiosiarczan x 5H2O - czda
 • sodu tiosiarczan x 5H2O - cz
 • sodu węglan bezwodny - czda
 • sodu węglan kwaśny - czda
 • sodu węglan kwaśny - cz
 • sodu wodorotlenek - czda
 • sodu wodorotlenek - cz
 • sodu wolframian - cz
 • srebra azotan - czda
 • strontu azotan - cz
 • szkło wodne R-145

- T -

 • tanina - czda
 • tiomocznik - czda
 • toluen - czda
 • toluen - cz
 • trójhydroksymetyloaminometan - czda

- W -

 • wapnia chlorek bezwodny - czda
 • wapnia chlorek bezwodny - cz
 • wapnia chlorek x 6H2O - czda
 • wapnia tlenek - czda
 • wapnia węglan bezwodny - cz
 • wapnia węglan - czda
 • wersenian dwusodowy - czda
 • wersenian dwusodowy - cz
 • woda utleniona r-r 30% - czda
 • woda utleniona r-r 30% - cz

- Ż -

 • żelaza (III) azotan x 9H2O - czda
 • żelaza (III) azotan x 9H2O - cz
 • żelaza (II) chlorek x 4H2O - czda
 • żelaza (II) chlorek x 4H2O - cz
 • żelaza (II) chlorek x 6H2O - czda
 • żelaza (II) siarczan x 7H2O - czda

ROZTWORY BUFOROWE

 • Roztwór buforowy pH 1 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 2 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 3 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 4 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 5 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 6 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 7 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 8 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 9 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 10 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 11 z dokładnością do +/- 0.05
 • Roztwór buforowy pH 12 z dokładnością do +/- 0.05

ROZTWORY MIANOWANE

 • Chlorek baru 2-hydrat (0,1N)
 • Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N)
 • Kwas solny 0,2 mol/l
 • Kwas solny 0,5 mol/l
 • Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N)
 • Kwas siarkowy 0,1 mol/l
 • Kwas siarkowy 0,5 mol/l
 • Tiosiarczan sodu 0,1 mol/l
 • Wersenian dwusodowy 0,05 mol/l
 • Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l (0,1N)
 • Wodorotlenek sodu 0,25 mol/l (0,25N)
 • Wodorotlenek sodu 0,5 mol/l (0,5N)
 • Srebra azotan 0,1 mol/l
 • Srebra azotan 0,01 mol/l

ODWAŻKI ANALITYCZNE

 • Amonu rodanek O.A. 0,1mol/l
 • Azotowy kwas O.A. 0,1mol/l
 • Baru chlorek x2H2O O.A. 0,05mol/l
 • Dwusodowy wersenian O.A. 0,05mol/l
 • Jod 2 O.A. 0,05mol/l
 • Octowy kwas O.A. 0,1mol/l
 • Potasu bromek O.A. 0,1mol/l
 • Potasu bromian O.A. 1/60mol/l
 • Potasu dwuchromian O.A. 1/60mol/l
 • Potasu nadmanganian O.A. 0,1mol/l
 • Potasu rodanek O.A. 0,02mol/l
 • Potasu wodorotlenek O.A. 0,1mol/l
 • Siarkowy kwas O.A. 0,1mol/l
 • Sodu chlorek O.A. 0,1mol/l
 • Sodu szczawian O.A. 0,05mol/l
 • Sodu tiosiarczan O.A. 0,1mol/l
 • Sodu węglan O.A. 0,05mol/l