Jump to content Jump to menu

Company's data

Company name: PPH STANLAB Sp. z o.o.

Address:

ul. Olszewskiego 13, 20-481 LUBLIN

Phone number +48 817100700
Fax number +48 817100705
E-mail info@stanlab.eu
www www.stanlab.eu
Established 2000
VAT number PL6312268448
Tax number 276779469
KRS name PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE STANLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
KRS 0000790674
No. KRS NR KRS 0000790674 Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS